BRF klöverängen 2

Vi har idag ett fastighetsskötaravtal där föreningen har en egen fastighetsskötare på plats mellan 07:00 - 16:00 vardagar, (och inte som tidigare när dom hade flera olika personer som kom vid behov, och efter Arbetstid  har vi ett jouravtal.

Det har lätt till ökad trygghet att vi alltid finns på plats.

Vi sköter utemiljöer tvättstugor trappstädning, underhåller lekplatser och besiktigar dom., vi hamla och beskär träd.

På vinter använder vi traktorn och plogbil till att skotta och halkbekämpning med

Vi har även hjälpt föreningen med större renoveringar,

Vi har bytt Portsystem till ett RCO med tag system.

Vi har även bytt fjärrvärmecentral och nu har vi påbörjat byta av värmesystem från en rör till två rörs system.