RPS AB

Detta är ett jobb vi gjorde åt en fastighetsägare S:I:G AB i järnringen 17.

Rev och gammal fasad sanera asbest och monterade ny fasad med nya fönster samt en omfattande renovering på insidan.